Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op het principe van diagnosticeren bij klachten en gerichte behandeling om de aandoening te genezen. Daarbij ligt de primaire focus op de patiënt. In het geval van een diagnose kanker, of iedere andere levensbedreigende aandoening, is de impact hiervan op de patiënt en zijn of haar omgeving groot. Dus in onze beleving is er naast de medisch technische zorg ook ruimte voor zorg in een bredere context. Een aanvulling die ook zeker positief kan bijdragen aan het medische herstel van de patiënt. Denk aan het snel regelen van praktische zaken, zonder dat hier veel uitzoekwerk aan voorafgaat, maar ook aan de begeleiding van kinderen die hun verhaal kwijt kunnen en op die manier goed blijven functioneren. Kortom weten dat er gedurende en na deze intensieve tijd er continu support is van professionals en vrijwilligers binnen het Kenniscentrum Oncologie Deventer.

Stel hier je vraag

Wij zijn daarmee aanvullend op de reguliere zorg en dienen hetzelfde doel. We willen beiden dat de patiënt en hun naasten zo goed als mogelijk door deze fase heen komen. En iedere vorm van hulp is daar welkom bij.

Als zorgprofessional kan je op twee manieren helpen

Ben jij een zorgprofessional met een vorm van specialisatie in oncologische aandoeningen en u wilt helpen. Dat kan. Enerzijds kunnen we in gesprek of u zelf diensten en behandelingen binnen het Kenniscentrum Oncologie kan en wilt vervullen. Anderzijds nodigen we u als zorgprofessional van harte uit om patiënten naar ons door te verwijzen.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over wie we zijn en wat we precies doen? We organiseren met enige regelmaat bijeenkomsten waarin we dit toelichten. U bent van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. Tijdens en na deze bijeenkomsten is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Bekijk onze agenda om te zien wanneer er een algemene voorlichtingsavond is of mail ons met uw vraag.

Voorlichting ook op locatie

Omdat het Kenniscentrum Oncologie wordt gerund door zorgprofessionals weten wij als geen ander hoe druk jullie zijn. Daarom komen we ook graag naar jullie toe. Heb je een vergadering of bijeenkomst staan waar wij onze ambitie en werkzaamheden mogen toelichten, dan schikken wij ons graag in de tijd en plaats die jullie past.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram