Gedicht 1

 

                                                                                Januari 2013


  1. -Men noemt het leukemie -


Op mijn levensweg

zo rijk in diversiteit

in schoonheid en smart

hebben

kleine geniepige duiveltjes

beslag gelegd

op mijn levensaderen,

hun eigen wetten er in gesteld.


Elk leven kent een

zonne- en schaduwzijde,

dit - om in elk opzicht

er GOED mee om te gaan.


Immers

zonder kwaad kan

geen goed bestaan.

Een lering en uitdaging

is ons hierin gegeven.


Het is ieders VRIJHEID

om met alle gegeven mogelijkheden

LIEFDE en KRACHT

te vinden.

Inzicht in jezelf te krijgen.


  1. -ware RIJKDOM -


Op elke vraag is een antwoord

alleen moet men

de weg hierin vinden.

De weg naar je blanke IK.Ingeborg


gedicht  2