Nazorg Programma Oncologie, voorheen Herstel & Balans

 

Nazorg Programma Oncologie


Het Nazzorg Programma Oncologie is een revalidatieprogramma voor (ex) kankerpatiënten.

Dit is een programma voor mensen die kanker hebben gehad en waarbij de behandeling is afgerond. In een groep en individueel werkt u aan uw herstel en wordt u begeleid door deskundigen, gespecialiseerd in de oncologie.

Aanmelden

Uw huisarts, arbo-arts, specialist, medisch oncologisch maatschappelijk werker of verpleegkundig consulent oncologie kunnen u aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Er kunnen 10 personen per keer deelnemen. Gemiddeld vier keer per jaar wordt dit programma georganiseerd.


Kosten

Het programma wordt vooralsnog niet door de zorgverzekeraars vergoed. Van de deelnemers wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. De organisatie van het nazorg-programma, Kenniscentrum Oncologie, kan u hierover meer informatie geven


Programma

Het programma wordt gehouden in het Kenniscentrum Oncologie en duurt

10 weken aaneengesloten. Per week zijn er twee bijeenkomsten op maandag en donderdag van 9.30 uur tot ongeveer 15.00 uur. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

                                

* Fysiotherapie

Dit onderdeel richt zich op het vergroten van bewegingsmogelijkheden. Onderdelen zijn o.a. sport en spel, conditietraining en ontspanningsoefeningen. Ook wordt er gezwommen onder begeleiding van een bewegingsagoog.


  1. *Medisch maatschappelijk werk/psychologie

Op verschillende wijzen wordt aandacht besteed aan o.a. vermoeidheid en pijn, toekomstperspectief, genieten, lotgenoten en het omgaan met angst en onzekerheid. Dit gebeurt zowel in groepsverband als individueel.


  1. *Visualisatie (inzicht door ontspanning)

Tijdens deze ontspanning komen er vaak beelden op die inzicht geven in jezelf en helend kunnen werken.


  1. *Activiteitentherapie

Er wordt gewerkt met diverse tekentechnieken en overige creatieve activiteiten.


  1. *Voorlichting

Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende deskundigen zoals oncologieconsulent, internist/oncoloog, diëtist, arbeidsdeskundige, radiotherapeut en een stijlconsulent groepsvoorlichting geven. Ook alternatieve therapieën, gericht op ontspanning, komen aan bod.


Na drie maanden is er een terugkombijeenkomst.Mocht u hier meer informatie over willen of vragen over hebben dan kan het Kenniscentrum Oncologie u daarbij behulpzaam zijn:


0570-608 600


terug naar AGENDA