Deuren OPEN

 

Als Kenniscentrum Oncologie leven we in een  bijzondere tijd waarin we graag onze patiënten toch de gelegenheid willen bieden ons weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. Hiervoor hebben we wel strikte veiligheidsmaatregelen en spelregels moeten instellen.  Dit om onze locatie Corona vrij te houden en dit lukt ons samen zeker als iedereen deze in acht neemt.

Met ingang van woensdag 3 juni heeft het Kenniscentrum Oncologie voorzichtig  de deuren van het centrum weer geopend met in achtneming van de maatregelen.

Bij binnenkomst gelijk vanaf de deur van onze locatie komt U de maatregelen die we ingesteld hebben tegen, zodat het voor een ieder duidelijk is.

Het centrum bezoeken: Nadat u telefonisch contact met ons heeft gehad is het mogelijk weer een afspraak te maken en dat is fijn.

Voorwaarden die we graag willen hanteren zijn:

•Iedereen die bij Kenniscentrum Oncologie komt, moet vrij zijn van corona-gerelateerde klachten, dus géén verkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid of kortademigheid of koorts. Dit zal gasten worden gevraagd als ze bellen voor een afspraak en mogelijk nogmaals bij binnenkomst op locatie.

•Iedereen die bij het Kenniscentrum Oncologie komt, komt op eigen risico en neemt verantwoordelijkheid aangaande de hygiëne-maatregelen.

•Wie het Kenniscentrum Oncologie bezoekt, handelt volgens de spelregels zoals in de entree aangegeven. 

Heb je een specifieke vraag of wensen? Bel gerust met het Kenniscentrum Oncologie en we kijken hoe we je verder kunnen helpen of van dienst kunnen zijn!

Het centrum blijft dagelijks tussen 9 en 5 bereikbaar via 0570-608600
(of via info@kenniscentrumoncologie.nl) en is vanaf 1 juli geopend op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 13.00 uur. Graag voorafgaand aan een bezoek telefonisch contact opnemen tenzij er al een afspraak gepland staat. Bij klachten thuisblijven.


Namens alle medewerkers van het KCO.